kopjes

Het laatste politiek cabaret

Dit wordt mijn laatste politiek cabaret. Ik weet natuurlijk niet of dit echt zo is. Politiek cabaret is geen officiële functie binnen de ChristenUnie Culemborg. Je wordt per keer gevraagd. Dat gebeurde meestal door de voorzitter, dat was Simone. Die is nu opgevolgd door Dicky, en dan wordt het vast anders. Natuurlijk vindt Dicky grappen over Gert-Jan Segers ook toegestaan, maar om iemand dan terug te vragen, dat is ook zo wat.

Toch is het ook goed dat iets de laatste keer is. Een cabaret heeft altijd een morele lading. Ik probeer een boodschap mee te geven. Na een aantal keren ga je jezelf herhalen. Op een bepaald moment wordt dat dan pijnlijk.

Vanavond probeer ik dat te voorkomen door een veilig onderwerp te kiezen. Een onderwerp dat geen politieke controverses kent, namelijk de algemene verordening voor de privacy. Dat is een uitermate neutraal onderwerp. Het is ook grappig te maken. Iedereen heeft er wel op een of andere manier, zijdelings, mee te maken. Dat maakt het herkenbaar. Meestal roept het irritatie op. En irritatie is ook energie.

Daarnaast was ik de laatste twee jaren uw privacy officer, belast met verantwoord gegevensgebruik binnen de ChristenUnie. Ik heb hiervoor een cursus bestaand uit drie modulen gevolgd bij het partijbureau. Vervolgens hoefde ik niets te doen. We hebben de laatste twee jaar namelijk geen gegevens gebruikt. Maar twee maanden geleden was het moment daar. Via Simone kwam een informeel verzoek om een lijstje met alle leden, onder ander voor de verkiezingslijst. Hier was ik voor opgeleid. ‘Ho, ho, dat gaat zomaar niet’.  Macht is pas echte macht als het hindermacht is.

Ik hoor nu al gezucht. “Wat doe je moeilijk. Wat kan er misgaan? We kennen elkaar toch. We vertrouwen elkaar toch.”

Gert-Jan neemt mijn functie over. Jullie kunnen het in het vervolg allemaal met hem regelen. Ik wil voor jullie echter wel schetsen voor welk onheil ik de afdeling behoed heb. Ik ga samen met jullie een kijkje nemen in het brein van een oplichter. We zullen zien welke stappen deze zet om zijn doel te bereiken. Hierbij gaan we van gegevens naar geld.

Het beginpunt is het ledenbestand van de ChristenUnie. Wat kun je ermee?

Stap één, bedenk wat er normaal mee gedaan wordt. Officiële organen, het partijbureau, en de afdeling, versturen officiële dingen naar de leden. Dat geeft richting aan het potentieel, namelijk om dingen die officieel lijken versturen naar dezelfde leden.

Voor stap twee beginnen we aan bij het einddoel, het verkrijgen van geld. Een oplichter heeft ruwweg drie opties:

  1. Chantage. Dat is echter lastig, want dan moet hij iets van u weten. Bovendien brengt het de opgelichte in een onbekende situatie, waardoor deze onvoorspelbaar gaat handelen. Moeilijk om een plan voor te maken.
  2. Iets verkopen en dat vervolgens niet leveren, dat al een stuk beter uitvoerbaar. Dingen kopen doen we allemaal iedere dag.
  3. Een gift voor een niet bestaand doel. Dat is het het meest eenvoudig. Mensen vragen nadat ze gegeven hebben vaak niet door. Ze hebben het goede gevoel over wat ze gedaan hebben immers al binnen. En dat kunnen ze alleen maar verliezen. Deze optie past goed bij de ChristenUnie. Het is immers een non-profit en deze wennen hun achterban aan het geven. Waarschijnlijk wordt in de officiële e-mails ook vaak om giften gevraagd.

De volgende stap bestaat uit onderzoek. Wat zou een aannemelijk goed doel zijn, waarvoor mijn gestolen data subjects te motiveren. Hier helpt de volgende karakteristiek van een politieke partij. Het is een propaganda machine is en ze willen de wereld in beweging brengen. Daarbij beschrijven ze heel precies waardoor ze zelf in beweging gebracht worden.

Een recente blog van Seegers over Israël bevat uitstekende informatie. Hij reageert hier op externe kritiek: Israël blijkt de rechten van de Palestijnen te schenden. Seegers draait er niet om heen, hij geeft het direct eerlijk toe. Dan komt hij echter met zijn verklaring. Israël wordt in zijn bestaan bedreigt. In zo’n crisissituatie is het toegestaan over een paar principes heen te stappen.

Voor een oplichter is dit goud. Israël roept heel veel op bij de achterban van de ChristenUnie. Daarnaast wordt hier aangeleerd om principes uit te schakelen. Deze uitschakeling (zo zegt het oplichtershandboek) is agnostisch. Zij neutraliseert niet alleen het geweten bij burgerrechten, maar ook de intuïtie voor het voorzichtig omgaan met mail.

Ik hoor een protest, zo heeft Seegers het vast niet bedoelt. Dat maakt het juist briljant. Intentie speelt geen rol, het gaat om de werking. En de mensen die roepen dat ze dit niet herkennen, helpen goed mee. Ze maken het mechanisme onzichtbaar. De kans op slagen is groot en de kans op ontdekking is klein.

De laatste stap vraagt creativiteit. Wat is een geloofwaardig doel dat met Israël te maken heeft. Israël lijkt zichzelf heel goed te kunnen redden, dus er moet breder gekeken worden. Een goed idee, is een actie om joden te helpen naar Israël te vluchten. Belangrijke elementen zijn actualiteit en urgentie. Wat is staat er nu voluit in de krant? Er is een opstand in Wit-Rusland. Het is wel voorstelbaar te maken dat daar nu joden wonen die nu weg willen. Het Wit-Russische regime jaagt angst aan en dat rechtvaardigt geheimhouding (en voorkomt kritische controle). Het eindproduct van onze oplichter kan een persoonlijke email zijn, met in de eerste alinea’s de opmerking “Normaal doen we dit niet”. Onder de e-mail staan de foto’s van een ernstig kijkende Joël Voordewind en Eppo de Bruijn. En een bankrekeningnummer in Litouwen maakt het helemaal af.

Voor de duidelijkheid, ik verzin dit allemaal. Niemand heeft toch zo’n mail gekregen. Jullie geloven dat soort dingen toch niet.

Ik heb het overigens niet helemaal verzonnen. In Amerika gebeurt dit echt. De voormalige president, Trump, had ook een belangrijk doel waarmee hij zijn achterban in beweging bracht. Het bouwen van een muur, om Amerika veilig te houden. En Steve Bannon begon geld in te zamelen voor deze muur, bij zijn aanhangers. Het geld hield hij op zijn eigen bankrekening. Dat de muur er niet kwam was natuurlijk de schuld van de linkse Democraten. Steve Bannon is gepakt, maar het schijnt dat er nog steeds mensen goed verdienen aan de Trump World.

En nu naar Nederland, hoe ging Sywert te werk. Je vindt een aantal elementen uit het oplichtershandboek terug. De insider, de grote crisis, de tijdsdruk, en de gelegenheid geven om het goede te doen. Alle bestaande controlemechanismen werden uitgeschakeld met de zin “Waarom zetten we niet een paar goede mensen, die we kennen, bij elkaar, en lossen we dit op” Het sterke van Sywert is hij er waarschijnlijk zelf echt in geloofde. De winst van een aantal miljoenen was echter goed. Tegenwoordig is dat genoeg om een partijleider te kopen.

Het verschil tussen mijn inlevingsexperiment en de zaken die we kennen uit de media is dat de oplichter helemaal niet van buiten komt, en zich anders voordoet. Het is een insider, die zich gedraagt zoals we van hem verwachten.

Dat is een somber teken. Het gevaar komt wellicht van binnen. De slang is misschien al in het paradijs. Hier is de ChristenUnie kwetsbaar. We zijn blij met de nieuwe mensen, maar ze komen wel allemaal uit dezelfde groep. Op een bepaalde manier geven we de ChristenUnie terug aan de NGK. Wat wordt jullie anker? Zijn dat je principes, je geloof. Of laat je je sturen door je eigen groep, omdat jullie daar iedereen kennen.

Nu schakel ik, koud, zonder bruggetje, naar het onderwerp dat jullie van mij verwachten. Ik wil het hebben over de vluchteling of de migrant. Ik kies hier voor een oefening die past bij de bijbelquizachtige vorm. Wie kan mij een belangrijke Bijbelse figuur noemen die geen migratiegeschiedenis heeft, op sleutelmomenten in zijn leven.

De toehoorders van dit cabaret konden geen voorbeeld noemen. De grote namen zoals Abraham, Mozes, David, Elia, Jezus en Paulus kwamen niet in aanmerking. Wellicht Salomo.

Wat zou dat betekenen. Ik denk dat dit wel zeggen het evangelie te groot is voor één groep, één stam of een volk. Het kan slechts gedragen worden door de hele gemeenschap van heiligen.

Dus ga op zoek naar andere christenen. Zoek ze op in andere kerken. Zoek ze bij de katholieken. Zoek ze bij de Molukkers en de Surinamers. Zoek ze bij de Polen die in onze boomgaarden werken. Zoek bij de Armeniërs die in ons land veiligheid zoeken. Dat zal jullie richting geven in jullie roeping. Dat zal bijdragen aan jullie redding.

Politiek cabaret uitgevoerd op de A.L.V. van de ChristenUnie juni 2021