Klaslokaalbingo

Terwijl mijn collegaopvoeders zich zorgen maken over de hoeveelheid impulsen die onze jeugd tegenwoordig moet verwerken, klaagt mijn jongste dochter over verveling op school. Gisteren hebben we gewerkt aan een tegenmaatregel. Deze heet klaslokaal bingo. Ik geef hier het recept. Dat bestaat uit het volgen van een spel met de naam _klaslokaalbingo_. Ik geef hier de regels: _Stap 1_: Bepaal wat een saaie les is. Ik geef even wat achtergrond. Saaiheid is voor een leerling vaak een gevoel. Maar veel leraren gebruiken wel een specifieke techniek om dit gevoel te bereiken. Deze heet herhaling en is ook bekend als een didactisch principe. Van dit gegeven wordt in de vervolgstappen gebruik gemaakt. _Stap 2_: Identificeer een aantal karakteristieke uitdrukkingen van de docent. Als je goed oplet in een saaie les zul je merken dat een docent vaak dezelfde zinnen gebruikt. Deze kunnen gerelateerd zijn aan de stof, maar ook aan specifieke leraar/leering interacties. Sommige zinnen zijn tamelijk gewoon, maar andere zijn behoorlijk extreem. Dit zijn de stokpaardjes. Vanuit mijn jeugd herinner ik mij het gezegde "Wees stil of ik schiet". Verzamel een aantal van deze zinnen en noteer ze op aparte blaadjes. Voor een spannend potje klaslokaalbingo is een twintigtal uitdrukkingen voldoende. _Stap 3_: Maak de klaslokaal bingo kaarten. Het maken van bingokaarten is een echt knutselwerkje. Dit kun je onopvallend uitvoeren in een les waarbij je met een groepje aan een werkstuk moet werken. Iedere zin schrijf je op een aparte kaart. Vervolgens kies je er hier willekeurig de helft van en schrijf je die over op een velletje. Dat is dan de bingokaart. Voor een volgende bingokaart kies je weer een aantal andere uitdrukkingen. Je hebt net zoveel kaarten nodig als er spelers meedoen aan het spel. _Stap 4_: Speel het bingo. Spreek een les af voor de bingo. Luister aandachting naar je leerkracht. Zodra hij één van vastgestelde zinnen gebruikt streep je hem af. De leerling die als eerste alle zinnen op zijn blaadje doorgestreept heeft is de winnaar. Hij laat dit met een van te voren afgesproken signaal aan zijn medespelers weten. (Het roepen van bingo raad ik af) _(de "afbeelding":https://www.flickr.com/photos/43021516@N06/16457831444/ komt uit uit de verzameling van de "Toronto Public Library":http://www.torontopubliclibrary.ca/digital-archive/ )_