De kiezer vraagt aandacht

Deze foto heb ik gemaakt tijdens het lijsttrekkersdebat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg. Hier kregen de burgers ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Maar weinig durfden daar gebruik van de maken, maar deze jongen greep de gelegenheid om zijn zaak, jeugdwerkeloosheid, onder de aandacht te brengen. Als fotograaf sluip je dan voorzichtig rond zoekend naar de middenweg om het proces niet te verhinderen maar wel vast te leggen.